Privat

Er uheldet ude og har De haft besøg af uvedkomne gæster, er situationen som regel, at Deres lås enten er brudt op og/eller deres dør/vindueskarme er ødelagt.

De står derfor med et akut behov for at sikre Deres hjem.
Vi kan med meget kort varsel sørge for, at Deres bolig er forsvarlig sikret.

I samråd med Dem, aftales herefter hvordan yderligere præventive foranstaltninger hindrer, at De udsættes for samme situation igen